Rekonstruktioner

MA-Gruppen i Halmstad AB

Halmstads tingsrätt har den 16 augusti 2017 beslutat om företagsrekonstruktion för
MA-Gruppen i Halmstad AB och utsett advokat Håkan Gustavsson att vara rekonstruktör.

 

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en rekonstruktion. Om du inte finner svar på någon av Dina frågor nedan, var vänlig ring eller skicka ett mail till Maria Hägglund, 035-15 31 12 alt mh@amberadvokater.se så kommer detta att besvaras så fort som möjligt.

  • Din lön kommer att betalas via den statliga lönegarantin.

Lönegarantin täcker:

  • Innestående lön som tjänats in max tre månader innan rekonstruktionen,
  • Om det blir aktuellt med någon uppsägning beräknas uppsägningslön enligt lagen om
    anställningsskydd (LAS),
  • Intjänad semester under nuvarande och föregående semesterår,
  • Lönegaranti utbetalas också för arbete som utföres en månad efter beslut om rekonstruktion. Efter en månad betalar bolaget ut lön som vanligt för det arbete som utföres.
  • Men kan maximalt utgå med ett belopp motsvarande 4 prisbasbelopp ( 177 200 kr).
  • Observera att du har arbetsplikt under hela den tid som du får ersättning från lönegarantin. Om du nekar arbete kan detta påverka din rätt till lönegaranti.
  • Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden, får du lön genom lönegarantin under den uppsägningstid som följer av lag.

 

När och av vem utbetalas ersättning enligt lönegarantin?

Lönegarantin utbetalas av staten via länsstyrelsen. Länsstyrelsen försöker alltid att hålla den ”vanliga” utbetalningsdagen. Ibland kan dock utbetalningen bli fördröjd något på grund av stor arbetsbörda hos länsstyrelsen. Har du lämnat ett bankkontonummer till arbetsgivaren sätts lönen in där, annars utbetalas den genom en utbetalningsavi.

 

Måste jag göra något för att få lönegaranti?

Ja. Du har arbetsplikt gentemot bolaget i rekonstruktion till dess annat meddelas.