• Bild 1
  Bild 1
 • Bild 2
  Bild 2
 • Bild 3
  Bild 3
 • Bild 4
  Bild 4
 • Bild 5
  Bild 5
 • Bild 6
  Bild 6
 • Bild 7
  Bild 7
 • Bild 8
  Bild 8
 • Bild 9
  Bild 9
 • Bild 10
  Bild 10
 • Bild 11
  Bild 11
 • Bild 12
  Bild 12
 • Bild 13
  Bild 13
 • Bild 14
  Bild 14
 • Bild 15
  Bild 15
 • Bild 16
  Bild 16
 • Bild 17
  Bild 17

Tyringe Optik AB har försatts i konkurs och för konkursboets räkning inhämtas nu anbud på synundersökningsutrustning m.m. enligt följande: Topcon CV 5000 foropter, projektor CC-100, spaltlampa, instrumentstand, PD-mätare, handslip, kassaapparat Sam 4S, displayställ m.m. samt ca 200 glasögonbågar. Närmare upplysingar kan erhållas advokaten Niklas Sigesgård, tel 0451-710 403. Anbudsunderlag består av bilder. Skriftligt anbud skall.. read more →

01 Jun 2017
juni 1, 2017

Anbud Köttboden i Vinslöv AB

 • Bild 1
  Bild 1
 • Bild 2
  Bild 2
 • Bild 3
  Bild 3
 • Bild 4
  Bild 4
 • Bild 5
  Bild 5
 • Bild 6
  Bild 6

Köttboden i Vinslöv AB har försatts i konkurs och för konkursboets räkning inhämtas nu anbud på inventarier bestående av kyl och frysrum, mottagningskyl kylt, köttkvarn, köttsåg, diskmaskin ca 7 m kyldisk, våg mm mm. Närmare upplysningar kan erhållas av advokaten Håkan Molander, tel. 0451-710 401. Anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 2017-06-16. Fri prövningsrätt.. read more →

Karlskrona den 17 maj 2017 Till anbudsintressenter Anbudsunderlag avseende fastigheten Karlskrona Bonde 8 Fastigheten Karlskrona Bonde 8 ägs av Karlskrona Stadsförsamling. Undertecknad har av Karlskrona Stadsförsamling fått i uppdrag att ombesörja avstyckning och försäljning av delar av fastigheten. Med hänsyn till Ert intresse för förvärv av del av nuvarande Fastighet Karlskrona Bonde 8, får jag.. read more →