11 Sep 2018
september 11, 2018

Istvans Tankar AB i konkurs

Härmed infordras anbud på ett lager av medicinsk tejp att användas av sjukgymnaster, idrottsföreningar m.fl. Lagret är omfattande och består av ca 250 000 st rullar där varje rulle är förpackad i en ask. Anbud skall vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast fredagen den 21 september 2018. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under pågående anbudsförfarande… read more →

08 Jun 2018
juni 8, 2018

Arktryck i Gislaved AB i konkurs

Sedan Arktryck i Gislaved AB, 556240-0415, Mårtensgatan 16, Gislaved, försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt infordras härmed anbud på bolagets samtliga egendomar eller delar därav. Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet innefattande prepress, tryck och efterbehandling i förhyrda lokaler. Verksamheten innefattar således ett komplett tryckeri med maskiner, varulager och inventarier m.m. Delar av egendomen är förenad med.. read more →

23 Maj 2018
maj 23, 2018

VA Automotive-koncernen

Anbudsunderlag VA Automotive i Hässleholm AB, VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB, VA Engineering i Hässleholm AB samt Hardmesch AB VA Automotive i Hässleholm AB har tillsammans med dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering i Hässleholm AB försatts i konkurs den 9 maj 2018. Advokat Niklas Sigesgård.. read more →