01 Jun 2017
juni 1, 2017

Anbud Köttboden i Vinslöv AB

 • Bild 1
  Bild 1
 • Bild 2
  Bild 2
 • Bild 3
  Bild 3
 • Bild 4
  Bild 4
 • Bild 5
  Bild 5
 • Bild 6
  Bild 6

Köttboden i Vinslöv AB har försatts i konkurs och för konkursboets räkning inhämtas nu anbud på inventarier bestående av kyl och frysrum, mottagningskyl kylt, köttkvarn, köttsåg, diskmaskin ca 7 m kyldisk, våg mm mm.

Närmare upplysningar kan erhållas av advokaten Håkan Molander, tel. 0451-710 401.
Anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 2017-06-16.

Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.

Håkan Molander
Box 275, 281 23 Hässleholm
Tel 0451-710 400, fax 0451-153 43
E-post: hm@amberadvokater.se

Inventarier Köttboden