16 Apr 2018
april 16, 2018

Off Course AB

ANBUD

Off Course AB, 556351-2002, som bedrivit verksamhet i form av import och försäljning av elcyklar, golfvagnar m.m. har försatts i konkurs. Verksamheten har upphört i och med konkursen.

Genom ett anbudsförfarande utbjudes härmed bolagets samtliga tillgångar i form av inventarier och varulager. I den mån det går att överlåta inhämtas även anbud på domännamnen www.ocoffcourse.se och www.ocoffcourse.com.

Anbudsunderlag kan inhämtas via länken nedan eller beställas via email pb@amberadvokater.se.

Visning av varulagret kan ske efter överenskommelse med Ulf Wenngren vid Units Auktions & Värderingshus, telefon 070-535 76 99.

Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast torsdagen den 26 april 2018.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under pågående anbudsförfarande.

Konkursförvaltare Håkan Gustavsson
Amber Advokater
Box 363, 301 09 Halmstad
Tel 035-15 31 09, E-mail hg@amberadvokater.se

Anbudsunderlag