• Bild 1
  Bild 1
 • Bild 2
  Bild 2
 • Bild 3
  Bild 3
 • Bild 4
  Bild 4
 • Bild 5
  Bild 5
 • Bild 6
  Bild 6
 • Bild 7
  Bild 7
 • Bild 8
  Bild 8
 • Bild 9
  Bild 9
 • Bild 10
  Bild 10
 • Bild 11
  Bild 11
 • Bild 12
  Bild 12
 • Bild 13
  Bild 13
 • Bild 14
  Bild 14
 • Bild 15
  Bild 15
 • Bild 16
  Bild 16
 • Bild 17
  Bild 17

Tyringe Optik AB har försatts i konkurs och för konkursboets räkning inhämtas nu anbud på synundersökningsutrustning m.m. enligt följande:

Topcon CV 5000 foropter, projektor CC-100, spaltlampa, instrumentstand, PD-mätare, handslip, kassaapparat Sam 4S, displayställ m.m. samt ca 200 glasögonbågar.

Närmare upplysingar kan erhållas advokaten Niklas Sigesgård, tel 0451-710 403.

Anbudsunderlag består av bilder.

Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 2017-07-06.

Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.

Hässleholm den 2017-06-21

Niklas Sigesgård

Box 275, 281 23 Hässleholm

Tel 0451-710 400, fax 0451-153 43

E-post: ns@amberadvokater.se