01 Mar 2018
mars 1, 2018

Teake Herman Van Der Werf i konkurs

ANBUD

Teake Herman Van Der Werf, 630403-1351, som bedrivit verksamhet i form av mjölkproduktion med egen kobesättning, är försatt i konkurs. Verksamheten har bedrivits på egen fastighet. För boets räkning infordras härmed anbud på fastigheterna Falkenberg Hällarp 6:19 och Högared 1:19. Verksamheten bedrives för närvarande i konkursboets regi på fastigheten Falkenberg Hällarp 6:19.

Anbudsunderlag och beskrivning av fastigheterna kan hämtas via länken nedan eller beställas via email pb@amberadvokater.se.

Visning av fastigheterna kommer att ske efter överenskommelse med undertecknad konkursförvaltare eller Jakob Einar Sjöö vid Units Auktions & Värderingshus, telefon 0380-511 220.

Övriga tillgångar såsom kor och inventarier säljes separat och vid intresse kontakta Units Auktions & Värderingshus.

Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast fredagen den 23 mars 2018.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under pågående anbudsförfarande.

 

Konkursförvaltare Håkan Gustavsson

Box 363, 301 09 Halmstad

tel 035-15 31 09, email hg@amberadvokater.se

Anbudsunderlag

Fotografier