När du står inför en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Det är tufft att gå igenom en tvist om vårdnad, boende och umgänge, framförallt för barnen. Här kommer ett par råd till dig som är på väg in i en sådan tvist. Jennie Valtin är advokat på Amber Advokaters kontor i Halmstad och har åtta års erfarenhet av det här rättsområdet.
– Tyvärr ser jag att antalet tvister om vårdnad, boende och umgänge har ökat under dessa åtta år, säger Jennie.

Om du står inför en tvist, så finns det några saker som kan vara bra att tänka på;

  1. Kontakta familjerätten via socialförvaltningen i din kommun och se om ni kan få hjälp att lösa situationen där. Detta är kostnadsfritt men kräver att ni båda vill ta hjälp av familjerätten.
  2. Kontakta en advokat som har vårdnads-, boende – och umgängestvister som sin spetskompetens. Av advokaten kan du få information om hur en tvist om vårdnad, boende och umgänge fungerar rent juridiskt och få lite tips på vägen. Det kan därför vara bra att kontakta advokaten redan under tiden som du går hos familjerätten.
  3. Om situationen inte går att lösa vid familjerätten, så kontaktar du advokaten igen för att komma vidare. Advokaten utarbetar då, tillsammans med dig, ett förslag på en lösning. Sedan skriver advokaten till motparten och presenterar ditt förslag.

Ibland godtar den andra parten förslaget och ibland kan man utifrån förslaget förhandla sig fram till en lösning som båda är nöjda med. Detta är det absolut bästa för alla inblandade, i synnerhet för barnen.

– När en tvist av det här slaget kan lösas utan att behöva gå till domstol så känner jag mig nöjd med mitt arbete, säger Jennie Valtin. Ibland går det inte att enas och då har man inget annat val än att gå till domstol. En tvist om vårdnad, boende och umgänge som hanteras i domstol kan ta tid och är påfrestande för alla inblandade.

För att finansiera kostnaderna för sin advokat kan man oftast få hjälp via sin hemförsäkring där det ingår så kallat rättsskydd eller via statlig rättshjälp.