Säkra företaget, familjen och framtiden

För företagaren står sällan fyra veckors ostörd semester på schemat. Gränsen mellan företag och privatliv är inte så skarp och ofta är familjen mer eller mindre involverad i företaget. Men alltför få företagare tänker på att företagets juridik i högsta grad även påverkar familjen, eftersom företagets handlingar och det som står i t ex det privata testamentet påverkar varandra.

En bild som visar bord, person, inomhus, man

Automatiskt genererad beskrivning

Det är inte ovanligt att aktieägare som driver företag tillsammans hamnar i en situation där de har helt olika uppfattning om utvecklingen av företaget. Det kan vara skadligt för såväl relationen mellan ägarna som för företaget om de försöker driva företaget åt olika håll. En annan krissituation kan uppstå om någon av kompanjonerna blir långvarigt sjukskriven eller hastigt avlider och den kvarvarande ägaren plötsligt ska driva företaget vidare ensam eller med den avlidne kompanjonens familj. 

För att slippa överraskningar ska du därför säkerställa att de olika juridiska handlingarna för privatlivet och företagandet samspelar. Drivs företaget dessutom tillsammans med en kompanjon, antingen inom familjen eller utanför, är det om möjligt ännu viktigare att med jämna mellanrum gå igenom och uppdatera aktieägaravtal, testamente, äktenskapsförord, framtidsfullmakt mm.

– Att upprätta aktieägaravtal och familjerättsliga handlingar som inte är sammankopplade kan vara nästan lika förödande som att inte upprätta några handlingar alls, menar advokaten Eleonor Kjellén, eftersom man bland annat riskerar att olika viljor mynnar ut i slitsamma tvister mellan familjemedlemmar och kompanjoner.

Aktieägaravtal underlättar

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan ägarna i företaget. Det reglerar bland annat vilka beslut som kräver viss majoritet, hur företaget ska styras samt vad som händer vid någon av ägarnas utträde ur företaget. En av de viktigaste funktionerna för ett aktieägaravtal är att underlätta vid framtida oenigheter mellan ägarna.

I ett aktieägaravtal brukar det också stå vad som händer om någon av ägarna går bort eller blir långtidssjukskriven. Det är även vanligt att ange att ägarna ska ha aktierna som enskild egendom, vilket har betydelse till exempel om någon av ägarna skiljer sig. För att säkerställa att företaget kan leva vidare och ägarnas vilja och ambition med företaget ska kunna fortleva, ska såväl testamente som äktenskapsförord stämma överens med vad ägarna skrivit och kommit överens om i aktieägaravtalet. Samtidigt behöver ägarna fundera på och formulera hur familjemedlemmar ska kompenseras vid ett framtida dödsfall i det fall kompanjonen ska ta över aktierna.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett ganska nytt juridiskt dokument. Genom en framtidsfullmakt kan du styra vem som ska ta hand om dina angelägenheter om du själv inte kan det, exempelvis på grund av demens eller en olycka. Framtidsfullmakter har visat sig ovärderliga för företagare, för deras familjer och för kompanjoner där sådana finns med i bilden. Dokumentet bör skrivas i samband med övriga juridiska handlingar och samordnas innehållsmässigt.

Hos oss på Amber Advokater kan ni få hjälp med helheten så att såväl företagets som familjens framtid säkras på det sätt som ni önskar.