Sitt inte med avtalets ”Svarte Petter”

Vi har under pandemin fått många frågor från företagare om hur de ska kunna komma ur avtalsförpliktelser som helt plötsligt är omöjliga att uppfylla. Men också frågor från företagare som hamnat i kniviga situationer på grund av att deras leverantörer inte kan leverera varor eller material i tid.

Juridisk expertis - Amber Advokater

– Det är alltid viktigt med välskrivna avtal, betonar advokaten Eleonor Kjellén. Det kan vara en god hjälp på vägen i en situation där händelser i omvärlden gör att läget känns omöjligt.

Något som har blivit tydligt detta år är vikten av välskrivna force majeure-klausuler.

Force majeure – en plötslig och ohanterlig situation uppstår

En force-majeure-klausul kan göra det möjligt för en avtalspart att bli befriad från att uppfylla förpliktelser i avtalet om det sker något som är utanför partens kontroll, t ex en pandemi. Force majeure är franska och betyder övermakt. Det syftar på situationer som man inte rår på, något oväntat och ohanterbart.

Det är inte ovanligt att man listar alla händelser man anser vara grund för att ta force-majeure-klausulen i anspråk.

– Men om en situation uppstår utanför den listan, som också påverkar verksamhetens möjlighet att uppfylla avtalet, så kan man sitta med ”Svarte Petter, menar Eleonor Kjellén.

Skulle listan exempelvis enbart ta upp naturkatastrof och strejk, så kan inte en part som är förhindrad att leverera på grund av Covid-19-pandemin undgå leveransansvar enligt avtalet. Detta trots att pandemin kan ha ställt till med lika stora svårigheter som en naturkatastrof. Det är därför viktigt att noga fundera över hur force majeure-klausulen formuleras.

Att använda pandemin som ursäkt

Det är inte ovanligt att leverantörer använt pandemin som ett svepskäl för att inte leverera enligt avtal, trots att orsaken inte grundas i pandemin. Då är det viktigt att som kund ha någon form av påtryckningsmedel för att få till leveransen, till exempel vite eller möjlighet att innehålla betalning.

Att undvika alla de problem som Covid-19-pandemin har ställt till med är dessvärre omöjligt. Men som företagare kan du ändå uppnå en något större trygghet under en kaotisk tid om du har välskrivna avtal.

Kontakta oss