Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Här summerar vår biträdande jurist Lisa Danielsson, som är specialiserad på skattefrågor, vad reglerna innebär och hur man begär nedsättningen.

De tillfälliga reglerna innebär i korthet följande:

  • En arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda. Reglerna gäller således endast anställda, inte uppdragstagare som till exempel en god man eller styrelsearvoden.
  • Reglerna gäller för utbetalningar som görs mellan den 1 mars till och med 30 juni 2020.
  • Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas. För den delen av lönen/ersättningen som överstiger 25 000 kronor betalas arbetsgivaravgifter på vanligt sätt.
  • Totalt innebär förslaget en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag/månad.

Hur går ni då tillväga för att begära nedsättning av arbetsgivaravgifter?

Begäran om nedsättning görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad avgift för först anställd”. Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Om du som arbetsgivare vill begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för redovisningsperioden mars i efterhand kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen. Omprövning gör du enklast genom att lämna in en ny arbetsgivardeklaration där du kryssar i fält 062 på individuppgiften för de anställda som du yrkar nedsättning för.

Nedsättningen kan kombineras med korttidspermittering

Värt att notera är att nedsättning av arbetsgivaravgifter kan kombineras med de särskilda reglerna om korttidspermittering. Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt.

Sänkningen gäller även egenavgifterna

Beslutet om att sänka arbetsgivaravgifterna gäller även egenavgifterna, d.v.s. egenföretagarnas motsvarighet till arbetsgivaravgifter. Det innebär tillfälligt sänkta egenavgifter för dem som idag betalar fulla egenavgifter. De tillfälliga reglerna för egenföretagare i en sammanfattning:

  • Du som egenföretagare har rätt till sänkta egenavgifter om du beräknar ett överskott i en aktiv näringsverksamhet och är född 1955 eller senare.
  • Nedsättningen gäller för hela 2020.
  • Nedsättning gäller upp till ett överskott på 100 000 kr.

Istället för att betala full egenavgift (28,97 procent) betalar du bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) på överskott upp till 100 000 kronor. Har du ett högre överskott betalar du alla avgifter på den del som överstiger 100 000 kronor.

Sänkningen görs automatiskt vid beräkning av din slutliga skatt.

Lämna in ny preliminär inkomstdeklaration

Kom ihåg att du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration och på så sätt sänka din preliminärskatt om ditt överskott beräknas bli lägre än tidigare beräkningar. Ny preliminär inkomstdeklaration kan lämnas flera gånger per år om behovet finns och på så sätt slipper ni som företagare att betala in för mycket i preliminärskatt.

Kontakta Lisa