Två nyblivna advokater på Amber Advokater

Idag den 9 maj fick både Jönköping och Karlskrona nya advokater. Det är Robert Attesjö och Eleonor Hultberg som tagit sig genom nålsögat hos Sveriges Advokatsamfund. Eleonor blir dessutom Karlskronas yngsta advokat. Men vad är det egentligen för skillnad mellan en vanlig jurist och en advokat? Och hur har rollen utvecklats de senaste decennierna?

Robert Attesjö

– Advokattiteln är en slags kvalitetsstämpel kan man säga, berättar Robert. Titeln är skyddad i lag och Advokatsamfundet är noggranna i sina prov och utvärderingar. När du blir advokat så förbinder du dig att följa det vi kallar god advokatsed. Det innebär bland annat lojalitet mot klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt. Det behöver inte en jurist som inte är advokat förhålla sig till. Dessutom omfattas advokater av ett försäkringsskydd som en extra trygghet för klienten. Om, mot förmodan, något skulle gå fel längs vägen.

För att bli advokat måste man bland annat ha jobbat som jurist i tre år. Man ska gå en rad utbildningar i Advokatsamfundets regi och slutligen avlägga muntliga och skriftliga prov. Samfundet kollar också att man inte har problem med ekonomin eller finns i brottsregistret. Allt detta har Robert och Eleonor gått igenom parallellt med sitt dagliga arbete som biträdande jurister på Amber Advokater.

Både Robert och Eleonor konstaterar att advokatrollen förändras. Samhället har utvecklats i snabb takt de senaste 20 åren, inte minst tack vare digitaliseringen. Advokatrollen har förändrats i takt med den utvecklingen.

En förtroendebransch

Som advokat är det viktigt att skapa ett förtroende hos klienten. Man är ofta inne på känsliga frågor som betyder mycket. Att bygga förtroende tar tid.

Eleonor Hultberg

–Men idag går allt så fort, säger Eleonor. Man ska svara på en gång på inspel från olika parter och helst också finnas tillgänglig hela tiden för både klienter och domstolar. Det är definitivt en utmaning att få med alla aspekter när information rör sig så snabbt.

Mer nischade advokater

Tidigare var det vanligt att man hade en advokat som löste alla frågeställningar. Idag är advokaterna mer nischade. Det är vanligt att man specialiserar sig på antingen familjejuridik och frågor som rör privatpersonen eller olika typer av affärsjuridik. På Amber Advokater finns jurister med alla olika inriktningar. Det menar Robert är en styrka, eftersom företagare ofta har även privata, juridiska frågor.

Vad säger ni om synen på advokater som väldigt konservativa?

– Som jurister lever vi bland lagar och förordningar som ibland har flera hundra år på nacken och de ändras inte i en handvändning, säger Robert. Det skulle skapa otrygghet i samhället. Det kan göra att vi också ses som konservativa. Men jag tror nog att vi advokater har olika personligheter precis som folk i övrigt, menar han och Eleonor instämmer.

– Juridiken är mycket mer avvägningar och bedömningar än man kan tro, avslöjar Robert. Trots alla paragrafer. Det är inspirerande att hitta de bästa vägarna framåt utifrån olika klienters situation och behov, menar han.

Både Eleonor Hultberg och Robert Attesjö har affärsjuridiken som huvudfokus. Att jobba med olika typer av företag, från enmansföretag till koncerner, och hitta de bästa vägarna framåt tycker båda är inspirerande.