Vad är skillnaden mellan att vara sambo och gift när vi delar på oss?

Idag är det vanligt att man lever som sambor och inte gifter sig. Det är också vanligt att man tror att bodelning sambor emellan går till på samma sätt som vid en bodelning mellan makar, men så är det inte.
– Även om man lever under äktenskapsliknande förhållanden är det olika lagregler som gäller för sambor och för makar när man vill separera eller vid ett dödsfall, säger Sofia Blomqvist Szabo, advokat i Halmstad.

Sofia Blomqvist Szabo är advokat i Halmstad.

Sambolagen styr vad som gäller vid en bodelning mellan sambor medan äktenskapsbalken styr vad som gäller vid en bodelning mellan makar.

– Det händer ganska ofta att jag blir kontaktad av personer som inte vet vilken egendom som ingår i en bodelning, menar Sofia. Ibland vet de inte om de har ett äktenskapsförord alternativt samboavtal eller inte.

Bodelning mellan sambor

Vid en bodelning mellan sambor ingår gemensamt införskaffad bostad och gemensamt införskaffat bohag. Annan egendom omfattas inte. Däremot kan man äga annan egendom gemensamt, men då är det samäganderättslagen som gäller.

Vem av samborna som har betalat för bostaden eller bohaget saknar betydelse, när man tittar på vad som ska ingå i bodelningen. Avgörande här är avsikten vid tidpunkten då bostaden förvärvades. Om avsikten är att bostaden ska utgöra sambornas gemensamma permanentbostad, ska bostaden enligt sambolagens regler ingå i bodelningen.

– Mitt generella råd till sambor är att ta reda på vad som gäller. Ni bör också fundera på hur ni vill ha det om ni måste dela på er. Ni bör också tänka på vad som ska hända med hemmet och bohaget om en av er går bort, säger Sofia.

Det kan finnas anledning att skriva ett samboavtal, det vill säga ett avtal om att sambolagen inte ska gälla vid bodelningen. Om förhållandet tar slut och man inte är överens om hur delningen ska se ut, så har man ett år på sig att begära en bodelning hos tingsrätten.

Bodelning mellan makar

– Om man som makar har egendom som man vill hålla utanför bodelningen, så ska man reglera det i ett äktenskapsförord, säger Sofia.

Vid en bodelning mellan makar ingår all egendom som är giftorättsgods. Undantaget är om egendomen är enskild. Det ska då framgå av ett äktenskapsförord mellan makarna att egendomen inte ska ingå i bodelningen, utan utgöra ena makens enskilda egendom. Ett testamente eller gåvobrev kan också ange att egendomen ska vara enskild hos den som tar emot arvet eller gåvan. Personliga tillhörigheter och rättigheter kan i vissa fall också undantas en bodelning mellan makar.

Till skillnad från sambor så finns det ingen lagreglerad tidsfrist för att begära bodelning mellan makar.

Håll dokumenten levande

Det underlättar för många inblandade att vara tydlig med hur man vill att det ska bli om plötsliga och ofta tråkiga situationer uppstår. Utöver samboavtal och äktenskapsförord kan till exempel testamenten behöva upprättas. Det är också bra att hålla alla dokument levande över tid, så att de stämmer med ens nuvarande livssituation.

Om du behöver råd och hjälp vid bodelning eller för att upprätta dokument, kan du kontakta Sofia Blomqvist Szabo eller våra andra advokater som arbetar med ekonomisk familjerätt. Du kan alltid ringa direkt till våra kontor för att hitta rätt advokat.