Vill du ha hjälp med din eller ditt företags inkomstdeklaration?

Snart är det dags att deklarera de inkomster som du hade under inkomståret 2019. Skatteverket kommer i år att lägga fokus på att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Som privatperson ska du deklarera senast den 4 maj 2020.

Du som har en digital brevlåda får deklarationen digitalt i början av mars. Du som inte har en digital brevlåda får deklarationen med posten mellan den 13 mars och 15 april. Från med den 17 mars är det möjligt att deklarera digitalt via Skatteverkets e-tjänst.

Tänk på att alltid gå igenom din deklaration innan du lämnar in den så du inte missar avdrag du kan göra. Många missar till exempel avdrag för dubbel bosättning och avdrag vid husförsäljning mm eller redovisar förmåner på ett felaktigt sätt.

Tänk också på att du som har sålt aktier, fonder eller andra värdepapper eller fått utdelning under året ska redovisa det i din deklaration.

Företagsägda bilar och bostadsförmåner granskas extra

Skatteverket kommer i år att lägga fokus på att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Skatteverkets granskning av företag omfattar framför allt förmåner såsom exempelvis bil- och bostadsförmåner. Enligt Skatteverket är den vanligaste orsaken till höjd skatt för små och medelstora företag att företagen gör fel gällande privata kostnader och redovisning av förmåner.

Behöver du hjälp med din eller företagets deklaration? Vår skattejurist Lisa Danielsson i Karlskrona är bra på siffror och deklarationer och hjälper dig gärna.

Kontakta Lisa