Anbudsunderlag – två fastigheter i LJ-Dykentreprenad AB:s konkurs i Sölvesborg

Detta anbudsunderlag avser LJ-Dykentreprenad AB:s fastigheter Sölvesborg Pukavik 1:53 (Brännlyckevägen 190) och Sölvesborg Kylinge 2:27 (Kylingevägen 7).

LJ-Dykentreprenad AB, 556621-6551, har försatts i konkurs av Kristianstad tingsrätt och advokat Carl Tauson har utsetts till konkursförvaltare.

På fastigheterna har bl.a. bedrivits entreprenadverksamhet genom koncernbolagen RAHAB Svets & Montage AB, NUVA AB, CETO-betong AB. Verksamheten har upphört.

Sölvesborg Pukavik 1:53

BBild på fastigheten sölvesborg pukavik 1:53

Enligt utdrag från fastighetsregistret för Sölvesborg Pukavik 1:53 (bilaga 1) är den totala arealen 23 465 kvm. På fastigheten finns två lagerbyggnader om 1 570 kvm respektive 1 265 kvm. Den förstnämnda uppfördes 1969 och den sistnämnda uppfördes 1960.

I Sölvesborg Pukavik 1:53 har tagits ut pantbrev om totalt 3 000 000 kr.

Sölvesborg Kylinge 2:27

Bild på fastigheten Kylinge 2:27 i Sölvesborg

Enligt utdrag från fastighetsregistret för Sölvesborg Kylinge 2:27 (bilaga 2) är den totala arealen 1 989 kvm. På fastigheten finns tre stycken byggnader bestående av industrikontor om 120 kvm, en lagerbyggnad om 70 kvm och en produktionslokal om 420 kvm. Byggnaderna uppfördes 1983.

I Sölvesborg Kylinge 2:27 har tagits ut pantbrev om totalt 1 060 000 kr.

Anbud senast den 30 april

Anbud infordras för ovan nämnda fastigheter. Anbud kan lämnas på en eller båda fastigheterna. Fastigheterna överlåts med friskrivningsklausul i det skick som de befinner sig i vid överlåtelsetillfället. Konkursboet svarar inte för riktigheten i uppgifter i detta anbudsunderlag. Detta anbudsunderlag kan komma att kompletteras. Spekulanter ombeds därför att snarast anmäla sitt fortsatta intresse till malin.bjornsson@amberadvokater.se.

Skriftligt anbud skickas till konkursförvaltaren via mailadressen carl.tauson@amberadvokater.se senast den 30 april 2020. Om anbudet avser en av fastigheterna ska det framgå vilken fastighet som avses.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att överlåta fastigheterna innan anbudstiden har gått ut.

Bilagor

1. Utdrag ur fastighetsregistret Sölvesborg Pukavik 1:53
2. Utdrag ur fastighetsregistret Sölvesborg Kylinge 2:27

Kontakta Malin för frågor och visning och Carl för att lämna sitt anbud