Konkursanbud Thulins Rubber & Plastic AB

Thulins Rubber & Plastic AB har försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Härmed infordras anbud på bolagets tillgångar i sin helhet eller delar därav senast 2023-02-02.

Bolagets verksamhet har varit inriktad på formsprutning av plastdetaljer till främst fordonseftermarknaden jämte produktion av dammsugarpåsar. Verksamheten, som har sysselsatt sex anställda, har bedrivits från egenägd fastighet i Hillerstorp. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2022 uppgick till ca. 6,4 miljoner kr.

Verksamheten drivs för närvarande vidare i konkursboets regi.

Anbudsunderlag

För ytterligare information rörande bolaget och anbudsunderlag, kontakta konkursförvaltaren Bertil Stridh eller medhandläggaren Johanna Lindén. Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2023-02-02. Fri prövningsrätt och rätten att före anbudstidens utgång överlåta egendomen förbehålles.

Kontakta oss