Johanna Pålsson, biträdade jurist

Johanna Pålsson

biträdande jurist

Kontor

Karlskrona

E-post

johanna.palsson@amberadvokater.se

Mobil

0733-02 88 85

Ring: 0455-34 11 16

Profil

Humanjuridik, som ibland förklaras som ”vanliga människors juridik”, är Johannas huvudsakliga arbetsområde. Hon arbetar med stor hängivenhet med frågor och ärenden som rör familjerätt, ekonomisk familjerätt samt övriga tvistemål. Hon åtar sig bland annat uppdrag i mål om tvångsomhändertaganden, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2018-
  • Notarietjänstgöring, Blekinge tingsrätt 2015-2018
  • Juristexamen, Örebro universitet 2010-2015