Johanna Pålsson

Advokat

Johanna Pålsson  |  Advokat  |  Karlskrona

Brinner för vanliga människors juridik

Humanjuridik, som ibland förklaras som ”vanliga människors juridik”, är mitt huvudsakliga arbetsområde. Jag arbetar hängivet i frågor och ärenden som rör brottmål, familjerätt, ekonomisk familjerätt samt övriga tvistemål.

Jag åtar mig bland annat uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister samt offentligt biträde i mål gällande tvångsomhändertaganden.

Som advokat brukar jag beskrivas som en person som kan vara både lyhörd och ödmjuk, men som också kan vara bestämd och driven. Att vara tydlig är viktigt i relation till klienten. Att kunna sätta sig in i situationen och klientens behov men samtidigt också se vad som är relevant för just det sammanhang som det aktuella ärendet gäller, menar jag är egenskaper hos en advokat som klienten har nytta av.

Det är också är viktigt att man känner ett förtroende för sin advokat. Det är A och O att man har en bra relation och kan arbeta bra tillsammans som ett team!

Tänk på att du kan önska att en viss jurist eller advokat ska företräda dig som försvarare eller målsägandebiträde, någon som just du känner ett förtroende för.

Johanna Pålsson

Advokat
KARLSKRONA

0455-34 11 16
0733-02 88 85
johanna.palsson@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2022-
  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2018-
  • Notarietjänstgöring, Blekinge tingsrätt 2015-2018
  • Juristexamen, Örebro universitet 2010-2015

Här finns våra advokater och jurister

Adress: Ronnebygatan 49, 371 34 Karlskrona
Telefon växel: 0455 34 11 00
E-post: karlskrona@amberadvokater.se