Profil

Humanjuridik, som ibland förklaras som ”vanliga människors juridik”, är mitt huvudsakliga arbetsområde. Jag arbetar hängivet i frågor och ärenden som rör brottmål, familjerätt, ekonomisk familjerätt samt övriga tvistemål.

Jag åtar mig bland annat uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister samt offentligt biträde i mål gällande tvångsomhändertaganden.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2018-
  • Notarietjänstgöring, Blekinge tingsrätt 2015-2018
  • Juristexamen, Örebro universitet 2010-2015