Profil

Lars arbetar huvudsakligen med juridisk rådgivning åt företag. Det kan handla kommersiella avtal av olika slag, immaterialrättsliga frågor kring framför allt varumärken och upphovsrätt samt hyresfrågor. Lars anlitas också som ombud för att lösa tvister i domstol och skiljenämnd. Ett annat specialområde är skatteprocesser, där han biträder företag och privatpersoner i mål mot skatteverket.

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2011-
  • Berntö Sundin Advokatbyrå, Tranås 2008-2011
  • Skantzes Advokatbyrå, Jönköping 1994-2008
  • Advokatfirman Carler, Stockholm 1993-94
  • Länsrättsfiskal, Länsrätten i Växjö 1992
  • Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige 1992
  • Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Jönköping 1991
  • Notarie, Länsrätten i Karlskrona 1988-1991
  • Jur kand, Stockholms universitet 1988