Profil

Linéa arbetar sedan många år med bland annat familjerätt. Familjerätten är ett brett område och Linéa har framförallt specialiserat sig på tvister som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Linéa anlitas också ofta som målsägandebiträde för brottsoffer, som försvarare för brottsmisstänkta och som ombud vid socialmål såsom LVU och LVM. Linea är en driven och engagerad advokat som verkar för att din röst skall bli hörd.

Extra språkkunskaper: Spanska

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2007-
  • Adorea Advokatbyrå, Kristianstad 2007
  • Jur kand, Lunds universitet 2006