Profil

Lisa har stor erfarenhet av skatterådgivning i samband med ägarskiften och överlåtelser av rörelser. Hon är expert inom skatterätt och biträder företag och privatpersoner i mål mot Skatteverket. Lisa ingår i affärsjuristgruppen i Karlskrona som bistår företag med alla typer av affärsjuridiska frågor och hon gillar att prata siffror och räkna på olika scenarion.

Några exempel på frågor inom skatterätt som Lisa kan hjälpa dig med

 • Skatterådgivning om fåmansföretag, t ex beräkning av skatt vid utdelning.
 • Skatteberäkning vid uttag av lön i fåmansföretag.
 • Råd om skattefrågor inför ett generationsskifte.
 • Hjälp med familjerättsliga avtal för dig som företagare såsom äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.
 • Skatterådgivning vid försäljning av fastigheter och bolag.       
 • Hur man ska beräkna och deklarera vinst vid försäljning av rörelser.
 • Råd vid skattefrågor vid omstrukturering av bolaget, t ex när ni vill ta in nya delägare.
 • Rådgivning och hjälp i processen vid en skatterevision.
Erfarenhet

 • Amber Advokater 2018–
 • Skattejurist, PwC, Växjö 2016–2018
 • Baker Tilly, Karlskrona 2012–2016
 • Förvaltningsrätten i Växjö 2010–2012
 • BDO 2002–2010
 • Jur kand, Uppsala universitet 2002