09 Jan 2019
januari 9, 2019

Nya delägare på Jönköpingskontoret

Liksom många andra branscher påverkas advokatbyråerna av digitalisering och yngre generationers syn på hur man söker rådgivning/experthjälp. Som ett steg i att bemöta ett allt högre tempo och större krav på tillgänglighet formar nu Jönköpings största byrå inom bland annat konkurshantering om trupperna. 

– Det är viktigt att kunna erbjuda den juridik som efterfrågas, när den efterfrågas, vare sig den har det digitala som bas eller är öga mot öga, menar Anna von Knorring. Anna är sedan årsskiftet är ny verksamhetsledare på Amber Advokater i Jönköping. Hon är också en av konkursförvaltarna på byrån.

Anna von Knorring och Martin Rickhag

Anna von Knorring och Martin Rickhag har gått in som nya delägare i Amber Advokater i Jönköping. 

Två nya delägare går nu in i byrån och juristerna jobbar mer renodlat inom olika huvudgrupper av juridik. Syftet är att klienterna ska få bättre tillgänglighet till byråns advokater. När den ena advokaten till exempel sitter i en förhandling i rätten, finns någon annan på plats som också är insatt i ärendena. Det kan tyckas vara en självklarhet, men det ser oftast inte ut så på byråer utanför storstäderna. Delägare är nu Fredrik Lager, Mats Aronson, Martin Rickhag och Anna von Knorring. De två senare är nya delägare, men båda har jobbat inom Amber i många år. I centrala Jönköping sitter idag åtta jurister och två administratörer. Totalt har Amber Advokaret ett 40-tal jurister på sju orter i södra Sverige.

– Vi kommer jobba i team och det minskar också sårbarheten i företaget. Dessutom ökar energin hos alla på byrån. Det blir roligare att jobba helt enkelt, säger Anna, och betonar att det också är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Många jurister dras till storstäderna i hopp om toppjobb där. Men på en mindre byrå får man snabbt ett större ansvar och kan jobba mer självständigt, hävdar Anna.