25 Feb 2019
februari 25, 2019

Skattejuristen som letar helhetsperspektiv

Det finns en uppsjö av lagar och regler att förhålla sig till som företagare och det är inte lätt att göra rätt. Företagaren är mer internationell idag, både vid inköp av material och vilken personal man anlitar.

– Det ställer stora krav på den som bedriver verksamhet, bl a vad gäller momsfrågor, menar Lisa Danielsson, affärsjurist på Amber Advokater.

Lisa Danielsson

Lisa Danielsson finns på vårt kontor i Karlskrona sedan några månader. Hon kommer närmast från revisionsbranschen.

Vad har du tagit med dig för erfarenheter därifrån?

– Jag har med mig en stor erfarenhet av hur företagarnas situation ser ut och har sett hur komplext att det är att vara företagare idag, säger Lisa, som är specialiserad på skatterätt och bolagsrätt.

Lisa menar att hon i sin nuvarande roll kan bidra allra mest när det handlar om ägarskiften. Det kan gälla både affärstransaktioner och generationsskiften. I familjeföretag fokuserar ägaren ofta mest på företaget, men bakom ägarrollen finns ju också en privatperson. Det är viktigt att hitta en balans, en harmoni, mellan de olika perspektiven när man arbetar med och ger råd till företagare.

Lisas ambition är att kunna lotsa familjeföretagare till transaktioner som är långsiktigt hållbara både för företaget och för privatpersonen bakom. I affärsteamet på Amber Advokater i Karlskrona ingår ytterligare tre jurister men Lisa är den enda med skatterätt som specialitet.

– Det skadar inte heller att jag gillar siffror, skrattar Lisa. Det är väldigt spännande att räkna på olika skattescenarion utifrån de valmöjligheter som finns.

Kontakta Lisa direkt: 0455-34 11 11, lisa.danielsson@amberadvokater.se.