15 Jan 2019
januari 15, 2019

Välkommen tillbaka Hanna Spets

Vi säger välkommen tillbaka till Hanna Spets som under ett halvår varit tjänstledig för att adjungera i hovrätten vid Hovrätten för Västra Sverige. Nu är hon tillbaka i sin roll som advokat på vårt kontor i Halmstad. Vi frågade Hanna vad hon har tagit med sig från arbetet som domare?
Hanna Spets, advokat i Halmstad

– Jag har fått en fördjupad förståelse för hovrättsprocessen, menar Hanna. Tillfällena att möta hovrättsdomare är inte så många till vardags. Tidigare hade jag en stor respekt för hovrätten och har det fortfarande, men nu har jag bättre insyn i hur processen och tankarna går i den miljön. Det ger mig en ännu större trygghet när jag ska uppträda i hovrätten som advokat.

– Det var otroligt utvecklande att våga prova något nytt inom juridiken. Men det har också gett mig en visshet i att jag är på rätt plats nu. Att Amber Advokater är min plats och att jag nu känner mig ännu starkare i rollen som t.ex. offentlig försvarare eftersom majoriteten av mål jag hanterat på hovrätten var brottmål.