Om Amber Advokater

om_oss_amber

Alla har rätt till en bra advokat

På Amber Advokater ser vi som vårt uppdrag att erbjuda juridiskt biträde i toppklass – på alla platser där vi finns. Tanken är att genom samarbete nå högre total kompetens och en sammanlagd större och bredare erfarenhet, vilket gör att vi kan hålla högre kvalitet och bredd på våra tjänster. Allt vi kan, kan vi på alla platser där vi finns.

Verksamhet
Idag är vi inom Amber drygt 40 advokater och jurister som erbjuder företag och privatpersoner ett brett utbud av juridiska tjänster. Med gedigen juridisk kompetens som grund levererar vi kvalitativ rådgivning inom alla centrala juridiska områden. Huvudinriktningarna är affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt, familjerätt och brottmål. Se mer om våra verksamhetsområden här.

Historik
Idén om att flera blir bättre konkretiserades 2003 när Finnvedens Advokatbyrå i Värnamo, Halmstads Advokatbyrå och Rignells Advokatbyrå i Hässleholm slogs samman och bildade Amber Advokater. 2004 anslöt advokaterna Håkansson, Palm & Lindsten i Karlskrona och under 2008 anslöt sig även Älmhults Advokatbyrå. 2010 gick Amber Advokater samman med Skantzes Advokatbyrå i Jönköping vilket gjorde Amber Advokater till Smålands största advokatbyrå.

Internationellt
Våra möjligheter att bistå med kvalificerad internationell juridisk rådgivning är goda, såväl inom EU som globalt. Vi besitter stor erfarenhet av de juridiska frågeställningar som rör export- och importföretag och vi har upparbetade kontakter med ledande advokatbyråer i Europa och Nordamerika.

Notarius publicus
Notarius publicus skall hjälpa allmänheten med att bland annat bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och översättningar, närvara som vittne då till exempel ett bankfack öppnas, förrätta lotteridragningar, lotta ut eller makulera obligationer och aktier samt utfärda så kallat apostille. På Amber Advokater i Jönköping och Värnamo kan ni få service inom detta område.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Om du anlitar Amber Advokater som privatperson och blir missnöjd med den tjänst som vi tillhandahållit, ska du kontakta oss för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om vi inte lyckas hitta en lösning i samförstånd kan du vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad. Konsumenttvistnämnden kan nås via sin hemsida www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller på adress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Allmänna villkor
Läs våra allmänna villkor för advokatuppdrag här. (PDF, 97 kB)

Hantering av personuppgifter
Läs hur vi hanterar personuppgifter här.  (PDF, 97kB)