Carl Tauson

Carl Tauson
Titel
Advokat (delägare i Amber)

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden
Skadestånds- och försäkringsrätt

Kontor
Älmhult

Telefon
0476-150 15
070-658 10 85

E-post
ct@amberadvokater.se

Sekreterare
Linda Landin Johansson

Erfarenhet
Amber Advokater 2008-
Älmhults Advokatbyrå 2002-2007
Wistrand Advokatbyrå 1999-2002
Tingstjänstgöring Södra Roslags tingsrätt 1997-1999
Lunds universitet, jur kand 1997
Universiteit Utrecht, NL, 1995/1996