Eleonor Kjellén

Eleonor Kjellén
Titel
Biträdande jurist

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)

Kontor
Karlskrona

Telefon
0455-34 11 19
0708-98 54 29

E-post
ek@amberadvokater.se

Sekreterare
Kristina Karlsson

Erfarenhet
Amber Advokater 2016 –
Advokatfirman Vinge 2016
Utbytestermin vid Antwerp University, Belgien, 2015
Uppsala Universitet, juristexamen 2011-2016