Elias Palm

Elias Palm
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden
Arvs- och familjerätt
Straffrätt (brottmål)

Kontor
Hässleholm och Älmhult

Telefon
0451-710 427

E-post
ep@amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater 2014
Tingstjänstgöring Växjö tingsrätt 2012-2014
Lunds universitet, jur. kand. 2012
Kingston University, UK, 2011