Elisabeth Rull Stureson

Titel
Advokat
Delägare
Språk
Svenska, engelska, tyska

Rättsområden
Affärsjuridik
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden
Arvs- och familjerätt

Kontor
Värnamo

Telefon
Direkt 0370-37 87 78
Mobil 070-312 88 78

E-post
elisabeth.rull.stureson @amberadvokater.se

Sekreterare
Martina Lindahl

Erfarenhet
Amber Advokater 2007-
Advokatfirman Inter 2000-2006
Advokatfirman Strandberg & Co 1998-2000
Johansson & Sjöstedt Advokatbyrå 1994-1997
Anwaltsbyrå Dr. Niemeier & Gertler 1992-1993
Tingstjänstgöring Borås tingsrätt 1989-1992
Jur kand, Lunds universitet 1989