Fredrik Lager

Fredrik Lager
Titel
Advokat (delägare i Amber)

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Straffrätt (brottmål)

Kontor
Jönköping

Telefon
036-30 59 81
076-851 52 98

E-post
fl@amberadvokater.se

Sekreterare
Teresia Eksberg

Erfarenhet
Advokatbyrå 2002 –
Eksjö tingsrätt 2000-2002
Jur kandexamen i Uppsala 1998