Hanna Spets

Hemsidan Hanna
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska, franska

Rättsområden
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Processer och skiljeförfaranden
Straffrätt (brottmål)
Arbetsrätt
Förvaltningsrätt

Kontor
Halmstad

Telefon
Direkt 035-15 31 13
Mobil 070-299 79 88

E-post
hanna.spets @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber advokater 2008-
Extern adjungerad ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige under sex månader 2018
Ledamot i Hallands lokala värderingsnämnd, utsedd av Länsstyrelsen i Hallands län enligt förfogandeförordningen 2013-
Kammarrätten i Jönköping 2007
Tingstjänstgöring 2004-2006
Universitetet i Uppsala, jur kand 2004 inkl studier vid universitetet i Nancy.