Henrik Månsson

Henrik Månsson
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden
Skadestånds- och försäkringsrätt
Arvs- och familjerätt
Straffrätt (brottmål)
Arbetsrätt
Förvaltningsrätt

Kontor
Karlskrona

Telefon
Direkt 0455-34 11 18
Mobil 0733-64 84 29

E-post
henrik.mansson @ amberadvokater.se

Sekreterare
Annika Green

Erfarenhet
Amber advokater, 2013-
Göta hovrätt, 2012
Åklagarkammaren i Linköping, 2011
Linköpings tingsrätt, 2009-2011
Göta hovrätt, 2008-2009
Västmanlands tingsrätt, 2006-2008
Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna, 2006
Lunds universitet (jur. kand.), 2005