Johanna Pålsson

Johanna Pålsson
Titel
Biträdande jurist

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Arvs- och familjerätt
Straffrätt (brottmål)
Förvaltningsrätt
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Skadestånds- och försäkringsrätt

Kontor
Karlskrona

Telefon
0455-34 11 16
0768-53 60 30

E-post
jp@amberadvokater.se