Kjell-Åke Lundin

Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Arvs- och familjerätt
Straffrätt (brottmål)

Kontor
Värnamo

Telefon
Direkt 0370-37 87 77
Hemmakontor 0510-54 42 27
Mobil 070-625 04 17

E-post
kjell-ake.lundin @ amberadvokater.se

Sekreterare
Martina Lindahl

Erfarenhet
Amber Advokater, 1987-
Värnamo tingsrätt, tingsfiskal 1985-1987
Kriminalvårdsstyrelsen, avdelningsdirektör 1982-1985
Göta hovrätt, hovrättsfiskal 1981-1982
Tingstjänstgöring 1978-1981
Lunds universitet, jur kand 1978