Lars-Ove Andersson

Lars-Ove Andersson
Titel
AdvokatSpråk
Svenska, engelska

Rättsområden
Straffrätt (brottmål)

Kontor
Jönköping

Telefon
036-30 59 91

E-post
loa @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Advokatbyrå 1985-
Kammarrätten i Jönköping 1984-1985
Tingsmeritering i Jönköping
Jur kandexamen i Uppsala 1980