Lars-Ove Andersson

Lars-Ove Andersson
Titel
Advokat (delägare i Amber)

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Personskaderegleringar
Familjerätt
Straffrätt (brottmål)
LVU-ärenden

Kontor
Jönköping

Telefon
036-30 59 91

E-post
loa@amberadvokater.se

Erfarenhet
Advokatbyrå 1985-
Kammarrätten i Jönköping 1984-1985
Tingsmeritering i Jönköping
Jur kandexamen i Uppsala 1980