Lars Sundin

Lars Sundin
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Immaterialrätt
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden
Straffrätt (brottmål)
Förvaltningsrätt

Kontor
Jönköping

Telefon
Direkt 036-30 59 83
Mobil 070-961 73 10

E-post
lars.sundin @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater, Jönköping 2011-
Berntö Sundin Advokatbyrå, Tranås 2008-2011
Skantzes Advokatbyrå, Jönköping 1994-2008
Advokatfirman Carler, Stockholm 1993-94
Länsrättsfiskal, länsrätten i Växjö 1992
Hovrättsfiskal, hovrätten för Västra Sverige 1992
Kammarrättsfiskal, kammarrätten i Jönköping 1991
Notarie, Länsrätten i Karlskrona 1988-91
Jur kand, Stockholms universitet 1988