Linéa Ekvall

Linéa Ekvall
Titel
AdvokatSpråk
Svenska, engelska, spanska

Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt
Arvs- och familjerätt
Straffrätt (brottmål)
Asylrätt
Förvaltningsrätt

Kontor
Hässleholm

Telefon
0451-71 04 05
070-811 05 80

E-post
linea.ekvall @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater 2007-
Adorea Advokatbyrå 2007
Lunds universitet -2006