Martin Rickhag

Martin Rickhag
Titel
Advokat
Delägare

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Fastighets- och hyresrätt
Arvs- och familjerätt
Förvaltningsrätt
Straffrätt

Kontor
Jönköping

Telefon
Direkt 036-30 59 87
Mobil 073-695 27 69

E-post
martin.rickhag @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater 2010–
Notarietjänstgöring vid Jönköpings tingsrätt 2008–2010
Malmö Högskola, Master of Design and Innovation Law, 2008
Lunds universitet, jur. kand. 2008