Per Håkansson

Per Håkansson
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Allmän affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Offentlig upphandling
Förvaltningsrätt

Kontor
Karlskrona

Telefon
Direkt 0455-34 11 10
Mobil 070-558 05 05

E-post
per.hakansson @ amberadvokater.se

Sekreterare
Annika Green

Erfarenhet
Amber advokater 2004-
Advokaterna Håkansson & Palm AB 1989-2004
Advokatfirman Lennart Nordström 1984-89
Kammarrätten i Jönköping 1981-84
Tingstjänstgöring Lunds Tingsrätt
Jur kand Lunds Universitet 1974-1978

Övriga uppdrag
Styrelseuppdrag i aktiebolag och ideella föreningar.