Per Jadelind

Per Jadelind
Titel
Advokat
Delägare

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Affärsjuridik
Bolagsrätt Företagsöverlåtelser
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden
Offentlig upphandling

Kontor
Halmstad

Telefon
Direkt 035-15 31 03
Mobil 070-595 93 33

E-post
per.jadelind @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater 2004-
Advokatbyrå 2003-2004
Bolagsjurist 2001-2003
Kommunjurist 1996-2001
Advokatbyrå 1987-1996
Tingstjänstgöring 1985-1986
Jur kand 1985

Sekreterare
Pernilla Bengtsson

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfund,2012-2019

Styrelseledamot/suppleant i bolagsstyrelser