Sebastian Utterström

b110_4644_sv
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Allmän affärsjuridik
Insolvens- och obeståndsrätt (konkurser)
Offentlig rätt
Asylrätt
Brottmål

Kontor
Värnamo

Telefon
Direkt 0370-37 87 79
Mobil 070-633 53 09

E-post
sebastian.utterstrom @ amberadvokater.se

Sekreterare
Martina Lindahl

Erfarenhet
Advokat 2016
Amber Advokater 2012-
Uppsala universitet, juristexamen 2012