Sebastian Utterström

b110_4644_sv
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Allmän affärsjuridik
Insolvens- och obeståndsrätt (konkurser)
Offentlig rätt
Asylrätt
Brottmål

Kontor
Värnamo

Telefon
0370-37 87 79
070-633 53 09

E-post
su@amberadvokater.se

Sekreterare
Martina Lindahl

Erfarenhet
Advokat 2016
Amber Advokater 2012-
Uppsala universitet, juristexamen 2012