05 Apr 2019
april 5, 2019

Marifix System AB i konkurs

ANBUD Marifix System AB har den 28 mars 2019 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Bolaget har försålt rostfria produkter inom tre olika områden dels marina infästningar, dels räckessystem och dels industriförnödenheter. För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen som bedrivits i lokal med adress Industrigatan 33 i Laholm. Anbudsunderlag kan inhämtas på nedanstående.. read more →

Sedan Anna Höglunds dödsbo försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt ges nu möjligheten att lämna anbud på fastigheten Värnamo Tovhult 1:66 med adress Tovhult Björkliden 1, 333 74 Bredaryd. På fastigheten finns ett 2-plans bostadshus som är uppfört 1909 och tillbyggt 1950. Total boyta är 105 kvm och därutöver finns ett uthus med förråd samt.. read more →

08 Jun 2018
juni 8, 2018

Arktryck i Gislaved AB i konkurs

Sedan Arktryck i Gislaved AB, 556240-0415, Mårtensgatan 16, Gislaved, försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt infordras härmed anbud på bolagets samtliga egendomar eller delar därav. Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet innefattande prepress, tryck och efterbehandling i förhyrda lokaler. Verksamheten innefattar således ett komplett tryckeri med maskiner, varulager och inventarier m.m. Delar av egendomen är förenad med.. read more →