01 Feb 2019
februari 1, 2019

Hotell Amigo Aktiebolag

Hotell Amigo AB har försatts i konkurs av Kalmar tingsrätt. Detta anbudsunderlag avser bolagets fastigheter Emmaboda Pionen 1 och Emmaboda Syrenen 1 samt bolagets inventarier m.m. På fastigheterna har bedrivits hotell- och restaurangverksamhet och tidigare även  migrationsboende. Verksamheten upphörde vid årsskiftet 2018/2019. Bolagets anställda har sagts upp. Ägaren till Hotell Amigo AB, Faroy AB, anlitade.. read more →

25 Jan 2019
januari 25, 2019

Grand Hotell i Nybro Fastighets AB

Grand Hotell i Nybro Fastighets AB har försatts i konkurs av Kalmar tingsrätt. Bolaget har bedrivit fastighetsuthyrning till moderbolaget Faroy AB. Verksamheten har avvecklats. Detta anbudsunderlag avser bolagets fastighet i Nybro, Nybro Parken 1. På fastigheten finns hotell- och restaurangbyggnad. Byggnadens underhåll är delvis eftersatt. Enligt bilagda utdrag från fastighetsregistret (bilaga 1) är totala arealen.. read more →

Sedan Anna Höglunds dödsbo försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt ges nu möjligheten att lämna anbud på fastigheten Värnamo Tovhult 1:66 med adress Tovhult Björkliden 1, 333 74 Bredaryd. På fastigheten finns ett 2-plans bostadshus som är uppfört 1909 och tillbyggt 1950. Total boyta är 105 kvm och därutöver finns ett uthus med förråd samt.. read more →

08 Jun 2018
juni 8, 2018

Arktryck i Gislaved AB i konkurs

Sedan Arktryck i Gislaved AB, 556240-0415, Mårtensgatan 16, Gislaved, försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt infordras härmed anbud på bolagets samtliga egendomar eller delar därav. Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet innefattande prepress, tryck och efterbehandling i förhyrda lokaler. Verksamheten innefattar således ett komplett tryckeri med maskiner, varulager och inventarier m.m. Delar av egendomen är förenad med.. read more →