08 Jun 2018
juni 8, 2018

Arktryck i Gislaved AB i konkurs

Sedan Arktryck i Gislaved AB, 556240-0415, Mårtensgatan 16, Gislaved, försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt infordras härmed anbud på bolagets samtliga egendomar eller delar därav. Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet innefattande prepress, tryck och efterbehandling i förhyrda lokaler. Verksamheten innefattar således ett komplett tryckeri med maskiner, varulager och inventarier m.m. Delar av egendomen är förenad med.. read more →

23 Maj 2018
maj 23, 2018

VA Automotive-koncernen

Anbudsunderlag VA Automotive i Hässleholm AB, VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB, VA Engineering i Hässleholm AB samt Hardmesch AB VA Automotive i Hässleholm AB har tillsammans med dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering i Hässleholm AB försatts i konkurs den 9 maj 2018. Advokat Niklas Sigesgård.. read more →