Allt På Pall i Blekinge AB, 556621–7658, försattes i konkurs den 5 september 2018 av Blekinge Tingsrätt. Konkursbolaget är ägare till byggnad på ofri grund på fastigheten Johannishus 1:3 i Ronneby kommun och arrenderar den mark som byggnaden är belägen på. Visning kommer att hållas fredagen den 7 december 2018 kl. 13:30. Anmälan till visning.. read more →

Sedan Anna Höglunds dödsbo försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt ges nu möjligheten att lämna anbud på fastigheten Värnamo Tovhult 1:66 med adress Tovhult Björkliden 1, 333 74 Bredaryd. På fastigheten finns ett 2-plans bostadshus som är uppfört 1909 och tillbyggt 1950. Total boyta är 105 kvm och därutöver finns ett uthus med förråd samt.. read more →

08 Jun 2018
juni 8, 2018

Arktryck i Gislaved AB i konkurs

Sedan Arktryck i Gislaved AB, 556240-0415, Mårtensgatan 16, Gislaved, försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt infordras härmed anbud på bolagets samtliga egendomar eller delar därav. Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet innefattande prepress, tryck och efterbehandling i förhyrda lokaler. Verksamheten innefattar således ett komplett tryckeri med maskiner, varulager och inventarier m.m. Delar av egendomen är förenad med.. read more →

23 Maj 2018
maj 23, 2018

VA Automotive-koncernen

Anbudsunderlag VA Automotive i Hässleholm AB, VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB, VA Engineering i Hässleholm AB samt Hardmesch AB VA Automotive i Hässleholm AB har tillsammans med dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering i Hässleholm AB försatts i konkurs den 9 maj 2018. Advokat Niklas Sigesgård.. read more →