14 Aug 2019
augusti 14, 2019

ANBUD restaurang, bageri och café

Konditori Lövet AB har 2019-08-09 försatts i konkurs vid
Hässleholms Tingsrätt. Bolaget har från förhyrda lokaler
bedrivit restaurang vid Hässleholms golfklubb, bageri i
Tyringe och café vid sjukhuset i Hässleholm.

Omsättningen enligt årsredovisningen för 2017-09-01–
2018-08-31 uppgick till ca 19 MSEK. Rörelsen har sysselsatt
ca åtta hel- och deltidsanställda.

Verksamheten bedrivs för närvarande vidare i konkursboets regi.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på
rörelsen i sin helhet / eller delar därav/ omfattande bl a:

1. Golfklubben: bestående i huvudsak av möbler och
bord för ca 120 sittande gäster, stekbord, värmerier,
ugn, kassaapparat mm.

2. Bageriet: bestående av bakugn, degmaskiner, vispar,
bakbord, tårtprinter, kyl- och frysrum, gräddmaskin
samt äldre ej monterad inredning.

3. Sjukhuscaféet: bestående av kakkyl, kylmonter,
kyldisk och kassamaskin mm.

Anbudsunderlag hämtas på vår hemsida
www.amberadvokater.se eller beställas via e-mail:
maria.carlsson@amberadvokater.se.

Intresseanmälningar avseende all egendom eller delar
därav ska vara advokatbyrån tillhanda senast 2019-08-19.

Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta
egendom under hand förbehålles.

Närmare upplysningar kan erhållas av:
Advokat Håkan Molander, tel 0451-710 401,
hakan.molander@amberadvokater.se
Amber Advokater, Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm

Anbudsunderlag enligt nedan:

Årsredovisning 170901 – 180331 Konditori Lövet AB

Balansrapport Konditori Lövet AB

Resultatrapport Konditori Lövet AB

Hyreskontrakt sjukhuscafé Hässleholms sjukhus Konditori Lövet AB

Hyreskontrakt golfklubben Hässleholm Konditori Lövet AB

Inventarier sjukhuscafé Konditori Lövet AB

Inventarier golfrestaurangen Konditori Lövet AB

Inventarier bageriet Konditori Lövet AB

Bilder sjukhuscafé Konditori Lövet AB

Bilder golfrestaurangen Hässleholm Konditori Lövet AB

Bilder bageriet Konditori Lövet AB