14 Aug 2019
augusti 14, 2019

ANBUD rostskyddsbehandling – bilverkstad

 • Bild 1
  Bild 1
 • Bild 2
  Bild 2
 • Bild 3
  Bild 3
 • Bild 4
  Bild 4
 • Bild 5
  Bild 5
 • Bild 6
  Bild 6
 • Bild 7
  Bild 7
 • Bild 8
  Bild 8
 • Bild 9
  Bild 9
 • Bild 10
  Bild 10
 • Bild 11
  Bild 11
 • Bild 12
  Bild 12
 • Bild 13
  Bild 13
 • Bild 14
  Bild 14
 • Bild 15
  Bild 15
 • Bild 16
  Bild 16
 • Bild 17
  Bild 17
 • Bild 18
  Bild 18
 • Bild 19
  Bild 19
 • Bild 20
  Bild 20
 • Bild 21
  Bild 21
 • Bild 22
  Bild 22
 • Bild 23
  Bild 23
 • Bild 24
  Bild 24
 • Bild 25
  Bild 25

Hässleholms Rostskyddshall AB har 2019-07-11 försatts i konkurs vid Hässleholms Tingsrätt.

Bolaget har från förhyrda lokaler bedrivit rostskyddsbehandling av fordon och i viss mån bilverkstad mm.

Omsättningen enligt årsredovisningen för 2018 (ej registrerad) uppgick till ca 1,1 MSEK.
I rörelsen har sysselsatts ca 1-2 hel- och deltidsanställda.

Möjlighet kan finnas att i samråd med hyresvärd fortsätta verksamhet i de förhyrda lokalerna.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på inventarierna i huvudsak bestående av tre st billyftar, boroskop, kompressor och högtryckstvätt mm.
Anbudsunderlag kan inom kort hämtas på vår hemsida www.amberadvokater.se eller beställas via e-mail maria.carlsson@amberadvokater.se.

Anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 2 september 2019.

Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.

Närmare upplysningar kan erhållas av:
Advokaten Håkan Molander, tel 0451-71 04 01
Amber Advokater, Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm

Årsredovisning 180101 181231 ej registrerad

Balans- och resultatrapport

Inventarier