08 Jun 2018
juni 8, 2018

Arktryck i Gislaved AB i konkurs

Sedan Arktryck i Gislaved AB, 556240-0415, Mårtensgatan 16, Gislaved, försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt infordras härmed anbud på bolagets samtliga egendomar eller delar därav.

Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet innefattande prepress, tryck och efterbehandling i förhyrda lokaler. Verksamheten innefattar således ett komplett tryckeri med maskiner, varulager och inventarier m.m. Delar av egendomen är förenad med separationsrätt genom leasingavtal. En eventuell överlåtelse av verksamheten för fortsatt drift innefattar en överlåtelse av hyresrätten och fortsatt leasing, samt likaså bolagets firma.

För erhållande av anbudsunderlag samt för bokning av visning hänvisas till Martina Lindahl, tel 0370-37 87 70 eller mli@amberadvokater.se, samt vår hemsida.

Skriftliga anbud ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast den 25 juni 2018. Fri prövningsrätt samt rätten att överlåta egendomen före anbudstidens utgång förbehålles.

Advokat Mikael Halonen Carling, Amber Advokater
Box 744, 331 27 Värnamo
Tel 0370-37 87 70
www.amberadvokater.se
IMG_2102 IMG_2101 IMG_2099 IMG_2096 IMG_2093 IMG_2092 IMG_2090