07 Nov 2018
november 7, 2018

Faroy AB, 556992-1314, konkurs

Faroy AB försattes i konkurs den 24 september 2018 av Växjö tingsrätt.

Bolaget har direkt eller via dotterbolag bedrivit migrationsboenden. Verksamheten har avvecklats.

Detta anbudsunderlag avser bolagets fastighet på Öland, Mörbylånga 11:37. På fastigheten finns ett f.d. brukshotell som benämnts ”Drömhotellet” och tidigare Mörby Hotell & Vandrarhem. Byggnadens underhåll är eftersatt.

Enligt bilagda utdrag från fastighetsregistret (bilaga 1) är totala arealen 4 643 kvm och lokalytan 1 446 kvm.

I fastigheten har tagits ut pantbrev om totalt 4 500 000 kronor.

Fastigheten överlåts med friskrivningsklausul i det skick som den befinner sig i vid överlåtelsetillfället.

Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 15 november 2018.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att överlåta fastigheten innan anbudstiden har gått ut.

Detta anbudsunderlag kan komma att kompletteras. Spekulanter ombeds därför att snarast anmäla sitt intresse till ct@amberadvokater.se.

Vid förfrågningar eller för en eventuell visning, vänligen kontakta:
Carl Tauson, e-post ct@amberadvokater.se eller tel. +46 476 150 15.

Älmhult 2018-11-07
Carl Tauson

Bilagor
1. Fastighetsregisterutdrag Mörbylånga 11:37
2. Räddningstjänstens föreläggande 180309 del 1, del 2
3. Räddningstjänstens tjänsteanteckning 180704
4. Räddningstjänstens meddelande 180927