25 Jan 2019
januari 25, 2019

Grand Hotell i Nybro Fastighets AB

Grand Hotell i Nybro Fastighets AB har försatts i konkurs av Kalmar tingsrätt.

Bolaget har bedrivit fastighetsuthyrning till moderbolaget Faroy AB. Verksamheten har avvecklats.

Detta anbudsunderlag avser bolagets fastighet i Nybro, Nybro Parken 1. På fastigheten finns hotell- och restaurangbyggnad. Byggnadens underhåll är delvis eftersatt.

Enligt bilagda utdrag från fastighetsregistret (bilaga 1) är totala arealen 3 316 kvm och lokalytan 3 350 kvm.

I fastigheten har tagits ut pantbrev om totalt 6 500 000 kronor.

På fastigheten har bedrivits migrationsboende och hotell.

Enligt uppgift har bolaget under de senare åren investerat i fjärrvärmesystem, ventilation och brandsäkerhet.

Befintlig larminstallation kan tillhöra tredje man.

Fastigheten överlåts med friskrivningsklausul i det skick som den befinner sig i vid överlåtelsetillfället. Konkursboet svarar inte för riktigheten i uppgifter om fastigheten i detta anbudsunderlag.

Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 14 februari 2019.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att överlåta fastigheten innan anbudstiden har gått ut.

Detta anbudsunderlag kan komma att kompletteras. Spekulanter ombeds därför att snarast anmäla sitt fortsatta intresse till carl.tauson@amberadvokater.se.

Vid förfrågningar eller för en eventuell visning, vänligen kontakta konkursförvaltaren, e-post carl.tauson@amberadvokater.se eller tel. +46 476 150 15.

Älmhult 2019-01-23

Carl Tauson

Bilagor
1. Fastighetsregisterutdrag Nybro_Parken_1
2. Brandritningar (5 st) 2a, 2b, 2c, 2d, 2e
3. Sakkunnigintyg Anticimex 2015-07-02
4. Detaljplanshandlingar 2004
5. Förteckning inventarier
6. Förteckning egendom som tillhör tredje man