01 Feb 2019
februari 1, 2019

Hotell Amigo Aktiebolag

Hotell Amigo AB har försatts i konkurs av Kalmar tingsrätt.

Detta anbudsunderlag avser bolagets fastigheter Emmaboda Pionen 1 och Emmaboda Syrenen 1 samt bolagets inventarier m.m.

På fastigheterna har bedrivits hotell- och restaurangverksamhet och tidigare även  migrationsboende. Verksamheten upphörde vid årsskiftet 2018/2019. Bolagets anställda har sagts upp.

Ägaren till Hotell Amigo AB, Faroy AB, anlitade fastighetsmäklare Marie Ferm vid Mäklarcentrum Syd AB i Växjö innan Faroy försattes i konkurs. På Faroys begäran tog Marie Ferm fram ett kort prospekt (utdrag ur prospektet, bilaga 1). Vänligen notera att Marie Ferms uppdrag har upphört på grund av konkursen och att Marie Ferm inte har något ansvar för uppgifterna i prospektet.

Enligt utdrag från fastighetsregistret för Emmaboda Pionen 1 (bilaga 2) är den totala arealen 3 983 kvm och lokalytan 5 720 kvm. Emmaboda Syrenen 1 har enligt utdrag från fastighetsregistret (bilaga 3) en total areal om 1 102 kvm; ingen byggnad finns på Syrenen 1.

I byggnaden finns ca 63 hotellrum samt en tvårumslägenhet, konferensutrymmen, restaurang, pub, spa med pool och bastu m.m. Ett av hotellrummen har uppbrutet golv på grund av en vattenskada. Även andra delar av byggnaden har renoveringsbehov. Erhållna ritningar (bilaga 4) är varken skalenliga eller helt rättvisande.

I Pionen 1 har tagits ut pantbrev om totalt 12 140 000 kr. I Syrenen 1 har tagits ut pantbrev om totalt 15 500 kr. Utredning pågår kring pantbreven.

Inventarier m.m. har förtecknats (bilaga 5a och 5b). I byggnaden finns även egendom som tillhör tredje man (bilaga 6).

Fastigheterna överlåts med friskrivningsklausul i det skick som de befinner sig i vid överlåtelsetillfället. Konkursboet svarar inte för riktigheten i uppgifter i detta anbudsunderlag.

Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 24 februari 2019.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att överlåta fastigheterna innan anbudstiden har gått ut.

Detta anbudsunderlag kan komma att kompletteras. Spekulanter ombeds därför att snarast anmäla sitt fortsatta intresse till carl.tauson@amberadvokater.se.

Vid förfrågningar eller en eventuell visning, vänligen kontakta konkursförvaltaren, e-post carl.tauson@amberadvokater.se eller tel. +46 476 150 15.

Älmhult 31 januari 2019

Bilagor
1. Utdrag ur tidigare mäklarprospekt
2. Utdrag ur fastighetsregistret Emmaboda Pionen 1
3. Utdrag ur fastighetsregistret Emmaboda Syrenen 1
4. Ritningar (OBS – ej skalenliga eller uppdaterade)
5. Förteckning inventarier, lager m.m..
6. Förteckning egendom som tillhör tredje man
7. Årsredovisning 2017