05 Apr 2019
april 5, 2019

Marifix System AB i konkurs

ANBUD

Marifix System AB har den 28 mars 2019 försatts i konkurs vid Halmstads tingsrätt. Bolaget har försålt rostfria produkter inom tre olika områden dels marina infästningar, dels räckessystem och dels industriförnödenheter.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen som bedrivits i lokal med adress Industrigatan 33 i Laholm. Anbudsunderlag kan inhämtas på nedanstående länk eller beställas via e-post pernilla.bengtsson@amberadvokater.se.

Visning av rörelsen sker i ovanstående lokal fredagen den 12 april 2019 kl. 10.00. Anmälan till visning görs på e-post pernilla.bengtsson@amberadvokater.se. Närmare upplysningar kan erhållas av konkursförvaltaren advokat Otto Hallgren, Amber Advokater, telefon 035-15 31 11, e-mail otto.hallgren@amberadvokater.se

Anbud skall vara förvaltaren tillhanda senast den 17 april 2019. Fri prövningsrätt förbehålles.

Anbudsunderlag Del 1
Anbudsunderlag Del 2