OFFENTLIG AUKTION
Lantbruksfastighet med bostadshus
Horsakulla 5 i Lönashult

Göta hovrätt har i beslut från den 14 december 2018 beslutat
att fastigheten Alvesta Horskulla 1:22 med adress Horsakulla
5, 342 53 Lönashult, för delägarnas gemensamma
räkning ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion och
därvid förordnat undertecknad att i egenskap av god man
ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen samt utfärda
köpebrev.
Mot denna bakgrund får jag meddela att fastigheten Alvesta
Horsakulla 1:22 kommer att försäljas på offentlig auktion
torsdagen den 23 maj 2019 kl.14:00 på Amber Advokater,
Södra Parkgatan 4 i Älmhult. För auktionen gäller följande
villkor:
• Försäljning sker till högstbjudande dock lägst
2 425 000 kronor.
• Köparen ska i samband med auktionen erlägga en
handpenning om 10 procent av köpeskillingen.
• Slutlig köpeskilling ska erläggas inom en månad från
auktionstillfället.

Fastighetsbeskrivning, Alvesta Horsakulla 1 22

Uppgift om visning samt auktion erhålles efter kontakt med jur kand Anna Remgård 0451-71 04 02
eller undertecknad god man enligt nedan.

Håkan Molander, advokat, tel 0451-71 04 01

Horsakulla 5 bild 1

Horsakulla 5 bild 2

Horsakulla 5 bild 4 Horsakulla 5 bild 3