Allt På Pall i Blekinge AB, 556621–7658, försattes i konkurs den 5 september 2018 av Blekinge Tingsrätt. Konkursbolaget är ägare till byggnad på ofri grund på fastigheten Johannishus 1:3 i Ronneby kommun och arrenderar den mark som byggnaden är belägen på.

Visning kommer att hållas fredagen den 7 december 2018 kl. 13:30. Anmälan till visning krävs och skall göras till Annika Green via agn@amberadvokater.se.

Skriftligt anbud i kronor infordras på byggnaden samt tillhörande arrendeavtal. Anbud, via brev eller e-post, ska vara konkursförvaltaren advokat Magnus Lindsten tillhanda senat den 21 december 2018. Anbudet ställs till Tobias Petersson Amber Advokater, kontaktuppgifter;

Tobias Petersson

Amber Advokater

Ronnebygatan 49

371 34 Karlskrona

tpn@amberadvokater.se

Märk kuvertet med ”Anbud” alternativt skriv ”Anbud” i ämnesraden i mailet. Villkorade anbud accepteras ej.

Vänligen ange kontaktuppgifter i anmälan.

Information om byggnaden

Byggnaden omfattar ca 3 000 kvm och utgörs av lagerbyggnad med träpanel. Enskilt avlopp samt egen vattenbrunn. Vatten från egen brunn är ej indraget och är ej drickbart.

Byggnaden är belägen på fastigheten Johannishus 1:3. Byggnaden är lämplig för exempelvis småindustri, hantverk eller lagerhållning.

Fastigheten ligger ca 6 km från E22 och har därigenom goda förbindelser för transporter och mottagning av gods. Stora asfalterade utomhusytor för enkel tillgänglighet med lastbil finns framför Fastigheten.

Tomten om 5 000 kvm arrenderas av fastighetsägare. Befintligt arrendeavtal med fastighetsägaren Johannishus Fideikommiss överlåts tillsammans med byggnaden.

 

Fakta

Pris Bud
Byggnad på ofri grund Ca 3000 kvm
Arrendetomt 5 000 kvm
Taxeringsvärde: Saknas
Kommunikation E22/RV27 står för goda kommunikations- och marknadsföringsmöjligheter
Arrendeavgift Se arrendeavtal
Vägbeskrivning Via E22 ca 20 km väster om Karlskrona

 

Bilagor:

översiktskarta

arrendeavtal

fastighetskarta arrendeavtal mark markerad med F