Nytt kontor öppnas i Skövde

Skövde får förstärkning på den juridiska sidan

Skövde får nu förstärkning på den juridiska sidan. Det är advokatbyrån Amber Advokater som öppnar kontor i Skövde. Byrån finns redan på en rad orter i södra Sverige och lägger stor vikt vid att arbeta nära klienternas verklighet.

Varför behövs Amber Advokater i Skövde?

− Vi har haft affärsklienter i Skaraborg under en längre tid och känner att vi vill vara nära klienterna även geografiskt, förklarar advokaten Anna von Knorring, som också är verksam i Jönköping. Det är viktigt att lyssna in klienterna och den verklighet de lever i. Det är lättare om man också har en fast punkt i bygden.

Det är framför allt Anna von Knorring som tillsammans med kollegan Mats Aronson nu finns tillgängliga för Skövdes näringsliv. De är affärsjurister och har också lång erfarenhet av obeståndsjuridik i egenskap av konkursförvaltare. Båda är också delägare i advokatbyrån.

Byråns kunder är ofta mindre och medelstora ägarledda företag. Anna säger att det är vanligt att mindre företag av olika anledningar inte tar tag i sina juridiska frågor. En anledning kan vara osäkerhet och okunskap om juridiken och de risker som finns i affärslivet ur juridisk synvinkel.

− Genom att arbeta som en partner kan vi förebygga framtida problem med leverantörer, kunder, ägandefrågor och annat, säger Anna. Vi arbetar också med obeståndsfrågor och kan vara rådgivare långt innan ett företag drabbas av att en viktig kund hamnar på obestånd eller står ansikte mot ansikte med en överhängande egen konkurs.

− Det är en styrka både för oss och för klienten att vi har både lokal förankring och att vi har en stor advokatbyrå i ryggen, menar Anna.

Amber Advokater är en helhetsleverantör inom juridik och finns idag på åtta orter i södra Sverige. Totalt erbjuder byrån ett trettiotal advokater och jurister som tillsammans med administrativa krafter arbetar med brottmål, familjejuridik, obestånd och affärsjuridik.